Enter your keyword

ankara evden eve nakliyat kamyonları

Arşiv Taşımacılığı

Arşiv Taşımacılığı

Nakliye ve taşımacılık hizmetleri büyük önem, özen ve titizlik gösterilerek yapılması gereken işlerin başında gelir. Bütün nakliye işlerinde olduğu gibi kurum taşımacılığında bu özen ve titizlik belki de çok daha fazla gereklidir. Bir kurum ya da kuruluşun taşıma hizmetinden sonran faaliyet ve hizmetlerine en kısa sürede ve sorunsuz biçimde dönmesi beklenir. Bunun sağlanması için de alanında uzman bir kadro, profesyonel hizmet ve deneyim gereklidir.

Kurumsal taşımacılık faaliyetleri alanına giren arşiv taşımacılığı teknik şartnameye uygun olarak ve taşımacılık için gerekli belgelere sahip firmalar tarafından yapılmalıdır.

Bir Kurumun Hafızası

Çeşitli kuruluşların, resmi dairelerin ya da kişilerin faaliyetlerini yürütürken ürettikleri ya da kullandıkları her türlü vesikaların (yazılı, görsel-işitsel, dijital) kullanımları bittikten sonra muhafaza edilmesi işlemine ve bunların muhafaza edildiği yere arşiv adı verilir. Bu vesikalar çeşitli zorunluluklar ve kanuni durumlardan dolayı belirli bir süre (genellikle uzun yıllar) saklanmalı ve uygun şartlar altında muhafaza edilmelidir. Bu özellikleri ile ait olduğu resmi daire ya da kurumun hafızası niteliğinde olan vesikaların korunması kadar nakliyesi de çok önem arz eder.

Arşiv Taşıma İşlemi

Bir kurum ya da kuruluşun hafızası sayılan bu vesikaların nakliyesi söz konusu olduğunda, arşiv taşımacılığı alanında profesyonel olan bir firma ile çalışmak, olası geçici ya da kalıcı hafıza kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.

Uygunluk ve Kalite

Yapılacak olan taşıma hizmeti için taşınılan ve taşınılacak yerin önceden keşif çalışması ile incelenmesi gereklidir. Bir firmanın taşıma faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için K Yetki Belgesinin olması gerekir. Firmanın arşiv taşımacılığı alanında da faaliyet gösterebilmesi için K3 Yetki Belgesini almış olması zorunludur.

Diğer taşıma hizmetlerinden farklı olarak arşiv taşıma şartnamesine uygun olarak yerine getirilmesi gereken arşiv taşımacılığı hizmeti, belge ve bilgilerin güvenliği açısından da büyük önem taşır.

Uzmanlık

Alanında uzman, profesyonel bir kadroya sahip taşıma firması tarafından alacağınız kurum-arşiv taşıma hizmetlerinizde bir zarar ya da kaybın önüne geçilmesi için, taşıma faaliyeti başlamadan önce yapılacak olan bir fizibilite çalışması önemlidir. Güven ve hız faktörünün büyük önem taşıdığı nakliye sektörü uzmanlık gerektiren bir hizmet alanıdır. Belirli bir düzen ve sınıflama sistemine göre ayrılmış, tasnif edilmiş ve muhafaza edilen bu belgelerin yine aynı düzende taşınması gereklidir. Taşıma işi gerçekleştikten sonra da yine aynı düzene göre yerleştirilmesi kurum ya da kuruluşun hizmetlerinin aksamaması açısından önemlidir.

Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, üniversiteler ve benzeri diğer kurumlar için önemli belgelerin muhafaza edildiği arşivlerin taşınmasında gerekli ekipmanların kullanılması ve taşınacak materyalin türüne göre muhafaza koşullarının belirlenmesi gerekir. İster kağıt olsun ister dijital olsun arşiv taşımacılığı gereken kurallar çerçevesinde ve uzman kadro ile yapılmalı ve taşıma esnasında oluşabilecek zararlara karşı sigortalanmalıdır.

Önemi tartışmasız olan bu tür bilgi ve belgelerin nakil ya da imha amaçlı taşınmasında gizlilik, güven, profesyonellik önem arz eder. Kurumunuzun hafızası olan arşivleriniz için firmamızdan alacağınız arşiv taşıma hizmetimizden memnun kalacağınıza, referanslarımızdaki diğer kurumlar kadar eminiz.

Tıkla Ara