Enter your keyword

ankara evden eve nakliyat kamyonları

Kurumsal Şirket Taşıma

Kurumsal Şirket Taşıma

Taşımacılık sektörü son yıllarda çok ciddi bir ivme ile büyüme göstermiştir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de şehirlerin günden güne büyümesi ve ticaret, sanayi gibi faaliyetlerin ülke geneline yayılmış olmasıdır. Buna ek olarak göçlerin de artışı bu sektörün gelişimine ortam hazırlamıştır. Ancak sektörde yer alan çok sayıda firma arasından seçim yapmak da bir o kadar zorlayıcı olmaya başlamıştır. İşte bu bağlamda bireysel taşımacılık yaptıracak olan konut sahiplerinden çok kurumsal olarak taşımacılığa ihtiyaç duyanlar ikilemde kalmaktadır. Ne de olsa şirketlerin taşınması son derece zor bir sürece işaret eder.

Sigortalı Taşımacılığın Önemi Nedir?

Kurumsal şirket taşıma bahsinde ilk olarak dikkatli olunması gereken husus bu taşımacılığın sigortalı icra edilip edilmediğidir. Şayet taşımacılık sigortalı ise herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda somut bir dayanak mevcut olacak ve şirket yetkilileri meydana gelen zararın tazmini için hukuki yollara dahi başvurmalarına gerek olmadan sigorta şirketlerinden zararın bedelini karşılatacaktır. Bu nedenle bir taşımacılığın sigortalı olması kurumsal şirket taşıma alanında birinci öncelik olmalıdır. Bununla beraber sigorta ücreti de eklendiğinden sigortasız taşımacılığa kıyasla bir miktar daha fazla ödenmesi gerekeceği de unutulmaması gereken detaylar arasında bulunur.

Taşımacılık Şirketi Personellerinin Nitelikleri

Kurumsal şirketlerin taşınmaları sırasında dikkatli olmaları icap eden bir diğer durum ise taşımacılık şirketi personellerinin kadrolu olup olmadığıdır. Tıpkı sigorta bahsinde olduğu gibi eşyalar açısından beklenmedik bir durum meydana gelmesi ya da sözleşmeye uygun olarak iş yapılmaması halinde hesap sorulabilirlik açısından bu gereklidir. Yoksa gündelik işçi çalıştıran firmalarda bu gibi bir imkan de mevcut olamayacak ve bu firmalar kurumsal şirketlere hiçbir şekilde güven vermeyecektir.

Ambalajlı Taşımacılığın Ne Şekilde Yapıldığına Dikkat Edilmeli

Kurumsal şirketlerin taşımacılık hizmetlerinde dikkatli olması gereken bir diğer husus ise bu taşımacılık hizmetinin ambalajl yapılıp yapılmadığıdır. Pek çok eşya bilhassa kurumsal şirketlere ait ise normalden fazla hassas olabilir. Bu durumda eşyaların zarar görmesine karşı muhakkak bir önlem alınması icap eder. İşte bu önlem mahiyetinde de ambalajlama işlemlerinin tam olarak profesyonel bir şekilde icra edilmesi lazımdır. Bu sayede eşyaların başına gelecek olumsuz bir durum önlenmiş olacaktır.

Firma Seçimi ve Ekspertiz Hizmetleri Ne Şekilde Yapılmalıdır?

Kurumsal şirketler taşınırken bu taşımacılık hizmetini arz eden firmaları da her daim kurumsal olanlar arasından seçmelidir. Bu sayede eşyalarının güvende olduğundan her daim emin olabilirler. Öte yandan eşyaların taşınması sırasında personelin göstereceği özen ve profesyonellik de her daim kurumsal firmalarda en üst seviyede olacaktır. Aynı zamanda firmaların taşınmadan evvel mutlak suretle ekspertiz yaptırması da hayati öneme sahiptir. Bu sayede gerekenden ve hak edilenden çok daha fazla ücret ödenmesi de önlenmiş olacaktır. Ekspertiz sırasında iş yerinin büyüklüğü, kaçıncı katta olduğu, taşınılacak olan yerin kaçıncı katta olduğu ve iş yerinin büyüklüğü, eşyaların yoğunluğu ve ortalama ağırlıkları ile talep edilen hizmetin niteliği, nihayetinde sigortanın kapsamı ve ambalajlama benzeri ek hizmetler dikkate alınacaktır. Net bir fiyat belirlendikten sonra ise tarafların uzlaşmasına bağlı olarak bir anlaşma sağlanacak ya da sağlanamayacaktır.

Tıkla Ara